COVID-19 | Transport og logistik hos LEMAN

Erhvervsmæssig transport er stadig i fuld drift verden over – dog med få undtagelser

26. marts

På trods af visse udfordringer for transport og logistik, er vi stadig i fuld drift på globalt plan – med meget få undtagelser. Alle kontorer er åbne og bemandede, og vi sidder klar til at hjælpe dig – også hjemmefra, da vi er klar over vigtigheden af at opretholde forsyningskæderne og dermed sikre, at vi stadig bl.a. får nødvendigheder såsom medicinal- og fødevarer frem. Vi har stadig fokus på at håndtere dine forsendelser hurtigt og effektivt, og samtidig gør vi alt for at undgå smittespredning. Både dine og vores medarbejderes samt vores chaufførers helbred ligger os meget på sinde.

Den nuværende situation i lande med LEMAN-kontorer

Situationen udvikler sig i hastigt tempo time fra time fra land til land, og på det sidste har adskillige lande indført skærpede foranstaltninger for at komme virusspredningen til livs. Indtil videre gælder følgende retningslinjer i de lande, hvor vi er fysisk til stede:

 • Danmark: Alle danskere frarådes unødvendige rejser, og alle grænser er lukkede for personer, der ikke har et anerkendelsesværdigt formål i Danmark, såsom hvis man fx arbejder eller bor i landet, frem til d. 13. april. Alt godstransport har stadig fri passage ind i landet, og specielle fast-track-spor er oprettet ved grænserne. Trafikken i Københavns Lufthavn forventes at blive reduceret med minimum 70-80 %, og eftersom såvel Billund som Københavns Lufthavn i øjeblikket kører på et driftsminimum, må der forventes kapacitetsudfordringer på luftfragt. Yderligere er alle skoler, kulturelle institutioner, butikscentre, restauranter og offentlige bygninger lukkede indtil 13. april. Fra officielt hold opfordrer man til, at folk arbejder hjemmefra i perioden, hvis det er muligt. Samtidig er alle forsamlinger på 10+ personer forbudt.
 • USA: Al ind- og udrejse til/fra Europa er i øjeblikket forbudt og rejser til/fra alle andre destinationer er meget begrænsede. Varer er dog undtagen og kan stadig fragtes frit. Den amerikanske regering har erklæret national krisetilstand, og der er indført en lang række begrænsninger i de lokale stater. Situationen udvikler sig løbende fra time for time – hold dig opdateret på de enkelte staters officielle website.
 • Storbritannien: Folk skal blive hjemme, medmindre de skal købe fødevarer, ud at træne (max én gang om dagen), har et formål af medicinsk og helbredsmæssig karakter, eller hvis de skal på arbejde (kun hvis det er strengt nødvendigt). Kun butikker, der sælger absolutte fornødenheder, må holde åbent, og offentlige forsamlinger bestående af mere end to personer, der ikke bor sammen, er forbudt. Biblioteker, legepladser, udendørs træningsfaciliteter og religiøse bygninger er også lukket. Begravelsesceremonier fortsætter stadig, men bryllupsceremonier er ikke længere muligt – ej heller dåbshandlinger eller andre religiøse ceremonier. Parker vil forblive åbne, men kun til motionsmæssigt brug. Forsamlinger vil blive opløst, og politiet har generelt fået beføjelserne til at håndhæve de nye foranstaltninger.
 • Sverige: Forsamlinger på over 500 personer er blevet forbudt. Der er et midlertidigt indrejseforbud for personer, der ikke er statsborgere i EØS-landene eller Schweiz. Svenske statsborgere frarådes udlandsrejser. Kommerciel transport kan stadig køre uhindret ind og ud af landet.
 • Norge: Alle grænser er lukkede for turister. Norske statsborgere og personer med et anerkendelsesværdigt formål kan forsat rejse ind i landet (fx personer der arbejder i Norge, og lastbiler der fragter gods etc.). Hvis man alligevel rejser til Norge, risikerer man 14 dages obligatorisk karantæne uden skelen til ens helbredstilstand. Skoler, idrætsfaciliteter og offentlige begivenheder er lukket eller udskudt de næste 14 dage. Større forsamlinger er blevet forbudt. Lufthavnslukningerne kan have indvirkning på luftfragtskapaciteten.
 • Finland: Skoler, universiteter og andre undervisningsinstitutioner er lukket. Alle restauranter, barer og natklubber forventes at blive påbudt at lukke snarest (regeringen arbejder i øjeblikket efter sigende på et lovforslag, så tiltaget kan implementeres). Muligheden for offentlige forsamlinger såvel som besøg på hospitaler er kraftigt indskrænket. Grænsen er delvist lukket, men er stadig åben for kommerciel transport. Hele Helsinkiområdet er lukket for trafik til og med d. 19. april - kommerciel transport er undtaget. Kun personer med et anerkendelsesværdigt formål har mulighed for at køre ind i og ud af området. 

Bemærk venligst, at alle vores leveringstider er midlertidigt suspenderet grundet den ekstraordinære situation.

Hold dig opdateret om COVID-19 situationen på vores hjemmeside. Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at få seneste nyt sendt direkte til din e-mail.

www.leman.com 

En ekstraordinær situation kræver ekstraordinære foranstaltninger

For at undgå yderligere virusspredning har vi indført følgende foranstaltninger på alle LEMAN-lokationer:

 • Størstedelen af vores medarbejdere arbejder hjemmefra som minimum de næste 14 dage
 • Vi undgår fysisk udveksling af transportdokumenter og benytter i stedet digitale løsninger
 • Hvis muligt bliver gods overflyttet til bane-, luft- eller søfragt for at minimere fysisk kontakt
 • Det generelle hygiejneniveau er øget kraftigt på alle LEMAN-lokationer
 • Alle forretningsrejser er erstattet af virtuelle møder
 • Medarbejdere er instrueret i at blive hjemme, hvis det mindste tegn på sygdom viser sig
 • Samtidig bedes alle besøgende hos LEMAN overholde følgende retningslinjer:
 • Detaljerede hygiejneforeskrifter skal overholdes
 • Viser man tegn på sygdom, er man ikke velkommen
 • Leverandører og chauffører bliver udstyret med værnemidler og håndsprit, så længe lageret rækker
 • Chauffører er instrueret i at undgå menneskelig kontakt og opfordres til at vaske hænder jævnligt
 • Lastbiler, der kommer direkte fra risikoområder bliver adskilt fra de øvrige, og chaufførerne bliver bedt om at blive i førerhuset

Anbefalinger - Sådan skal du forholde dig ved modtagelse og afsendelse af gods.