Grænser verden over fortsat åbne for godstransport

Vi er stadig i fuld drift - COVID-19 update

18. marts

Transport- og logistikforretningen er stadig i fuld drift verden over – dog med få undtagelser

Corona-situationen udvikler sig hastigt i disse dage og medfører visse udfordringer for logistik og transport. Men det er samtidig vigtigt at opretholde forsyningskæden og dermed sikre at vi stadig får forsyninger ud i butikkerne, så som mad og medicin.

Både i Danmark, i Europa og resten af verden indføres der foranstaltninger for at dæmme op for udbredelsen af Covid-19. Hos LEMAN er vores transport- og logistikforretning stadig i fuld drift på globalt plan – med meget få undtagelser (fx i Hubei-provinsen i Kina). Alle LEMAN-kontorer er åbne og bemandede, og vi sidder klar til at hjælpe dig. Vi har derfor stadig fokus på at håndtere dine forsendelser hurtigt og effektivt. Samtidig gør vi alt, vi kan, for at undgå smittespredning – og både dine og vores medarbejderes samt vores chaufførers helbred ligger os meget på sinde.

Den nuværende situation i lande med LEMAN-kontorer

Situationen udvikler sig i hastigt tempo time fra time fra land til land, og gennem de sidste par dage har adskillige lande indført skærpede foranstaltninger for at komme virusspredningen til livs. Indtil videre gælder følgende retningslinjer i de lande, hvor vi er fysisk til stede:

 • Danmark: Alle danskere frarådes unødvendige rejser, og alle grænser er lukkede for personer, der ikke har et anerkendelsesværdigt formål i Danmark, såsom hvis man fx arbejder eller bor i landet. Alt godstransport har stadig fri passage ind i landet, og specielle fast-track-spor er oprettet ved grænserne. Trafikken i Københavns Lufthavn forventes at blive reduceret med minimum 70-80 %, og eftersom såvel Billund som Københavns Lufthavn i øjeblikket kører på et driftsminimum, må der forventes kapacitetsudfordringer på luftfragt. Yderligere er alle skoler, kulturelle institutioner, butikscentre, restauranter og offentlige bygninger lukkede indtil 30. marts. Fra officielt hold opfordrer man til, at folk arbejder hjemmefra i perioden, hvis det er muligt. Samtidig er alle forsamlinger på 10+ personer forbudt.
 • USA: Al ind- og udrejse til/fra Europa er i øjeblikket forbudt og rejser til/fra alle andre destinationer er meget begrænsede. Varer er dog undtagen og kan stadig fragtes frit. Den amerikanske regering har erklæret national krisetilstand, og der er indført en lang række begrænsninger i de lokale stater. Situationen udvikler sig løbende fra time for time – hold dig opdateret på de enkelte staters officielle website.
 • Storbritannien: Alle grænser er stadig åbne. Større forsamlinger vil blive forbudt fra næste weekend, og større sportsbegivenheder og kulturelle arrangementer er blevet aflyst eller udskudt. Skolelukninger og rejsebegrænsninger er endnu ikke på tale. I lufthavnene bliver rejsende screenet for sygdom, og alle med symptomer såsom feber eller hoste bliver opfordret til at gå i frivillig karantæne i 14 dage.
 • Sverige: Grænserne er fortsat åbne. Svenske statsborgere rådes til ikke at rejse de næste 28 dage, medmindre det er strengt nødvendigt. Den svenske regering arbejder på at indføre yderligere tiltag snarest.
 • Norge: Alle grænser er lukkede for turister. Norske statsborgere og personer med et anerkendelsesværdigt formål kan forsat rejse ind i landet (fx personer der arbejder i Norge, og lastbiler der fragter gods etc.). Hvis man alligevel rejser til Norge, risikerer man 14 dages obligatorisk karantæne uden skelen til ens helbredstilstand. Skoler, idrætsfaciliteter og offentlige begivenheder er lukket eller udskudt de næste 14 dage. Større forsamlinger er blevet forbudt. Lufthavnslukningerne kan have indvirkning på luftfragtskapaciteten.
 • Finland: Grænserne er lukkede for al ikke-kommerciel transport og finske statsborgere opfordres til ikke at rejse udenlands. Foranstaltninger, så som lukning af skoler, restauranter mv. og karantæne er blevet indført. Transport af varer og forsyninger er stadig muligt.

En ekstraordinær situation kræver ekstraordinære foranstaltninger

For at undgå yderligere virusspredning har vi indført følgende foranstaltninger på alle LEMAN-lokationer:

 • Størstedelen af vores medarbejdere arbejder hjemmefra som minimum de næste 14 dage
 • Vi undgår fysisk udveksling af transportdokumenter og benytter i stedet digitale løsninger
 • Hvis muligt bliver gods overflyttet til bane-, luft- eller søfragt for at minimere fysisk kontakt
 • Det generelle hygiejneniveau er øget kraftigt på alle LEMAN-lokationer
 • Alle forretningsrejser er erstattet af virtuelle møder
 • Medarbejdere er instrueret i at blive hjemme, hvis det mindste tegn på sygdom viser sig

Samtidig bedes alle besøgende hos LEMAN overholde følgende retningslinjer:

 • Detaljerede hygiejneforeskrifter skal overholdes
 • Viser man tegn på sygdom, er man ikke velkommen
 • Leverandører og chauffører bliver udstyret med værnemidler og håndsprit, så længe lageret rækker
 • Chauffører er instrueret i at undgå menneskelig kontakt og opfordres til at vaske hænder jævnligt
 • Lastbiler, der kommer direkte fra risikoområder bliver adskilt fra de øvrige, og chaufførerne bliver bedt om at blive i førerhuset

Hos LEMAN følger vi situationen tæt, og vi gør vores bedste for at undgå, at din forretning bliver påvirket. Hvis du har spørgsmål til situationen, dine sendinger eller leverancer, så kontakt venligst din LEMAN-kontaktperson.

www.leman.com