SKÆRPEDE HVILETIDSREGLER I EU

Chauffører kan ikke længere holde weekendfri i lastbilen

5. januar

EU Domstolen har kort før jul stadfæstet et forbud mod, at lastbilchauffører tilbringer deres ugentlige 45 timers hviletid i førerhuset.

Dommen betyder i praksis, at chaufføren fremover skal parkere sin lastbil og overnatte på et overnatningssted, samt at chauffør og vognmand kan risikere bøder, såfremt dette ikke overholdes.
 
Allerede i maj 2017 indførte Tyskland et tilsvarende forbud, som ligeledes er indført i flere andre europæiske lande. Ifølge de nye bestemmelser må der fremadrettet kun tilbringes en forkortet (24 timer) ugentlig hviletid i lastbilen - dvs. ikke den fulde ugentlige hviletid (45 timer).

Foreningen ”Actie in de Transport e.V” og flere tyske folketingsmedlemmer stod tilbage i maj i spidsen for at gennemføre forbuddet i Tyskland. Ifølge dem er formålet at agere talerør for de østeuropæiske chauffører, der ofte er væk fra deres hjemland i mange måneder ad gangen. Derudover håber de, at en harmonisering af bestemmelserne på tværs af Europas grænser kan være med til at bekæmpe priskrigen i Vesteuropa.

LEMAN kender endnu ikke konsekvenserne af forbuddet og indvirkningen på transportpriserne, men følger udviklingen nøje. 

Vi holder løbende vores kunder underrettet om situationen, hvis der er relevant nyt.

For yderligere information, venligst kontakt din LEMAN kontaktperson.