CSR

Bidrager med positiv merværdi

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Vi tager ansvar for vores omgivelser

Hos LEMAN går vi op i at drive vores forretning på en ordentlig og forsvarlig måde. Vi er bevidste om at vores branche er medvirkende til at lægge tryk på vores omgivelser, og vi inkorporerer derfor tiltag i vores strategier som reducerer vores påvirkning af miljøet og vores omgivelser.

Vi går op i, at hele vores forretning bliver drevet med ordentlighed samt overholder alle love og regler.

Det tilsikrer vi ved at forpligte medarbejdere og leverandører til at overholde vores ”Code of Conduct”. Således ved vi at vores høje krav til forretningsadfærd og integritet bliver overholdt. Vores CSR-strategi tager udgangspunkt i FN’s verdensmål. Vi er opmærksomme på vores generelle adfærd ud fra et CSR-perspektiv, men specifikt har vi opprioriteret:

  • Decent work and economic growth (FN Verdensmål 8)
  • Climate action (FN Verdensmål 13)

LEMAN RELAY

LEMAN Velgørenhedsprogram

  • Initiativ lanceret i 2018
  • Vores ansatte deltager i CSR events
  • Lokale initiativer i hvert LEMAN land, drevet af lokale ambassadører
  • LEMAN Relay er velgørende initiativer året rundt på alle lokationer 
  • Hver enkelt LEMAN medarbejder kan gøre en personlig forskel

I hvert land hvor LEMAN er lokaliseret, sættes en pulje af til lokale velgørende initiativer. Ofte vil det være initiativer hvor LEMAN medarbejderne spiller en aktiv rolle.

I Danmark deltager vi f.eks. i Stafet For Livet, som rejser penge til kræftens bekæmpelse. 

Vi vil gerne have en positiv indflydelse på vores omgivelser. Derfor besluttede vi at lancere dette initiativ. Vi er stolte af at se vores medarbejderes begejstring for at deltage i velgørenhed. Det underbygger ånden hos LEMAN.

CSR POLITIKKER

I LEMAN ønsker vi, at vores virksomhed skal bidrage med en positiv merværdi.
Vi har derfor vedtaget CSR-politiker for områderne: miljø, sundhed og sikkerhed, arbejdsforhold og etik.

Disse politikker gælder for alle vores forretningsenheder verden over og skal i videst mulig omfang også inkorporeres hos vores samarbejdspartnere.

Miljø:

Det er vores mål, at vi skal medvirke til at beskytte miljøet gennem en effektiv udnyttelse af energiressourcerne. Vi ønsker at tænke miljøhensyn ind i alle beslutningsprocesser.

Sundhed og Sikkerhed (arbejdsmiljø):

Vi skal med relevante procedurer og processer skabe størst mulig sikkerhed for vores medarbejdere og minimere arbejdsrelaterede uheld og sygdomme.

Vi skal også beskytte vores medarbejdere mod kemiske, biologiske og fysiske farer på deres arbejdsplads.

Arbejdsforhold:

Vi skal behandle alle medarbejdere med værdighed og respekt og vil til hver en tid følge gældende national lovgivning omkring menneskerettigheder.

Alle aftaler om arbejdstid, ferie og løn skal overholde lovgivningen i det land, hvor medarbejderen er ansat. Vi ønsker også at minimere farligt arbejde og sikre, at alle medarbejdere er uddannet til at varetage deres jobfunktion bedst muligt.

Vi accepterer ikke børnearbejde. Derfor må ingen i LEMAN eller hos vores samarbejdspartnere ansætte børn under 15 år.

Ingen af vores medarbejdere må diskrimineres på grund af alder, religion, nationalitet, race, køn, seksuel orientering, handicap, graviditet eller politisk overbevisning.

Etik:

Vi skal overholde alle internationale og nationale love og regulativer, og vi tager afstand fra korruption i alle former, herunder afpresning og bestikkelse.

Hør mere om vores CSR intiativer