FORRETNINGSBETINGELSER

Firma:

LEMAN A/S, Grundlagt i år 1900.

Hovedkontor:

Ventrupvej 6, DK-2670 Greve, Danmark
CVR. nr. 41 95 56 19
E-mail: kontakt.dk@leman.com

Reklamationer:

I tilfælde af skade eller manko bedes De omgående skriftligt advisere assurandøren og transportøren.

Forretningsbetingelser:

Medlem af Danske Speditører og Nordisk Speditørforbund.

Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2015). Bestemmelserne begrænser speditørens ansvar som kontraktspart i henhold til § 3 B for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg og for forsinkelse op til fragtbeløbet, og for alle andre tab til SDR 100.000 for hver opgave (§ 21). Speditørens ansvar som formidler i henhold til § 3 C er begrænset til SDR 50.000 for hver opgave og totalt for én og samme hændelse til SDR 500.000 (§ 24). Ved oplagring er det samlede ansvar for skade ved en og samme hændelse begrænset til SDR 500.000 (§ 25). Særlig opmærksomhed henledes på netværksklausulen (§ 2), at krav mod speditøren forældes efter et år (§ 28), og at pante- og tilbageholdsretten (§ 14) omfatter såvel aktuelle som tidligere krav.

VIL DU LÆSE MERE?

Klar til at komme i gang?

Så sidder vi klar til at hjælpe dig, kontakt os via en af nedenstående muligheder.