Power i projekter

LEMAN går til filmen

LEMAN går til filmen med fantastisk projekttransport (1950).

I 1950 stod LEMAN bag transporten af en transformer på 95.000 kg, der skulle fra Ørstedsværket i København til NESAs transformerstation, der lå ved Buddingevej omkring Lyngby 12 km nordpå.

Transformeren var på daværende tidspunkt den største i Danmark, og transporten blev noget af et tilløbsstykke, da flere tusinde mennesker stimlede sammen i de københavnske gader for at nærstudere ingeniørvidunderet og den imponerende kortege.

Operationen var en stor succes og blev gennemført på 7 timer.
Klik på linket og se klippet (1 min.).

Det første store LEMAN projekt i avisen (1902).

Allerede i 1902 var spændende, krævende og innovative transportløsninger en del af LEMANs service.

Artiklen fortæller:
Et vanskeligt Spørgsmaal, har fundet sin Løsning paa det ovenstaaende Billede. Det gjaldt om at finde, hvorledes man praktisk og billigt kunde sende seks Kedler med en samlet Vægt af 200,000 Pund højt op i Sverrig. Dampskibe og Sejlskibe meldte Pas, og endelig fandt man en Udvej, ved for dyre Penge at befragte en æældre amerikansk Bark, der nu var omdannet til Lægter.

Fartøjet laa parat, nu gjaldt det om at faa Kolosserne ombord. Saa blev Toldbodens største Kran sat i Virksomhed, og tolv mand, tømrere, Smede og Arbejdsfolk havde i to Dage nok at gøre med at fastsurre og afstive Kedlerne. Ført af en kraftig Bugser-damper i en Trosse på 85 Favne, tiltraadte Lægteren sin dristige Fart med 200 Tons Maskingods i Lasten og 200,000 Pund paa Dækket.

Der blev taget høje paréer paa en lykkelig Overfart. Æren for Knudens Løsning og Transportens Gennemførelse har det ganske unge, allerede meget kendte, Speditionsfirma Paul Lehmann, hvis Chef personlig ledede Indskibningen.

Klar til at komme i gang?

Så sidder vi klar til at hjælpe dig, kontakt os via en af nedenstående muligheder.