MILJØPOLITIK

Det er vores overordnede målsætning, at vi aktivt skal medvirke til at reducere den negative miljøpåvirkning i forbindelse med transport.
I LEMAN har vi derfor vedtaget følgende miljøpolitik:

 

Vi skal stille krav om renere teknologi til transportmidler og vælge den rette transportform

Vi skal sikre god ressourceanvendelse gennem bedre udlastning og optimal ruteplanlægning (færrest kørte km)

Vi skal anvende informationsteknologi til at øge effektiviteten i transportflowet

Vi skal samarbejde aktivt med myndigheder om miljøspørgsmål

Vi skal indgå i miljøsamarbejde med større fragtkunder og udenlandske partnere, hvor der tages udgangspunkt i konkrete transporter og rutiner

Vi skal kommunikere åbent med medarbejdere og resten af samfundet om den miljømæssige påvirkning, der er knyttet til vores arbejde

Vi skal motivere medarbejdere til at efterleve såvel interne som eksterne retningslinjer og regler for beskyttelse af det omgivne miljø

Vi skal opmuntre leverandører til at sikre, at deres produkter og ydelser er miljømæssigt acceptable

Klar til at komme i gang?

Så sidder vi klar til at hjælpe dig, kontakt os via en af nedenstående muligheder.